Vítejte v programu MBSR!

Odkazy na média:


Proč se právě nyní vážně zabývat stresem?

Náš psychický stav může ovlivnit reakci imunitního systému včetně vytvoření ochranných protilátek, které nám pomohou odrazit infekci.

Program MBSR je založen na systematickém a intenzivním tréninku meditace všímavosti a všímavé hatha jógy a jejich aplikaci v každodenním životě a do celé škály výzev vyplývajících z chronických bolestivých stavů, chronických onemocnění a životního stresu účastníků. Osnovy programu MBSR zapadají do kontextu psychosomatické medicíny. Jedním z hlavních cílů programu je rozvíjet životní návyky a dovednosti zvládání stresu, které lze efektivně využít v průběhu celého života. Metody programu zahrnují učení se a zdokonalování řady seberegulačních dovedností zaměřených na zlepšení relaxace a proprioceptivního vědomí, jakož i uvědomění si prožívání mysli a těla v souvislosti s primárními zdravotními potížemi, emocemi a myšlenkami a jejich účinky na příznaky, pocity zdraví a pohody, stresovou reaktivitu, zvládání stresu a na celkové vnímání sebe sama a vztah k sobě. Tento proces seberozvoje, který zahrnuje každodenní samostatnou praxi, umožňuje účastníkům programu mobilizovat jejich hluboké vnitřní zdroje učení, růstu, uzdravování se, péče o sebe a pozitivních změn životního stylu.

Stručně řečeno, primárním cílem programu MBSR je rozvoj vlastních vnitřních zdrojů a získaných dovedností, které lze pružně aplikovat v každodenním životě jako prostředek k účinnějšímu zvládání stresu, bolesti a nemoci, a které mohou účastníci využívat dlouho po dokončení osmitýdenního kurzu.

Všímavost pomáhá zvlášť v těžkých dobách. Využijte ji pro posílení psychické i fyzické odolnosti, snížení stresu, úzkosti a negativního myšlení.

Příklad cvičení: tříminutový prostor k nadechnutí (z knihy Meditace pro zdraví)

Nejbližší osmitýdenní kurzy MBSR:


Kurz Vlašim jaro/2024
Úterky 5. března - 23. dubna 2024, 8:00-10:30.
Registrace zde

Kurz Praha I/2024
Připravuje se.

Kurz MBSR on-line (Zoom)
Připravuje se.Kurzovné je 7 900 Kč (možnost individuální slevy z důvodu nízkých příjmů a úspor). Kurzy MBSR on-line jsou plně interaktivní a jsou podobně účinné jako kurzy naživo. Kurz v v Českých Budějovicích je kombinovaný (částečně on-line, kurzovné 6 900).  Podle zkušeností a dostupných výzkumů má on-line výuka dovedností podobnou účinnost, jako výuka prezenční. Kurzy vedu osobně. Případné státní svátky jsou do kurzu zahrnuty (pokud se účastníci nedohodnou jinak).

Další termníny naleznete v záložce "Kurzy".

Před zahájením kurzu prosím absolvujte úvodní setkání k programu MBSR, které je zdarma. Na on-line úvodní setkání se dostanete pomocí odkazu, který Vám přijde emailem. Přihlášení zde. Termíny níže nebo dle dohody:

Pokud se chcete přihlásit na tento či jiný termín, prosím registrujte se zde.


Pětidenní intenzivní kurz postavený na MBSR

Termín: připravuji (podle počtu přihlášených)
Místo: Praha prezenčně
Standardní kurzovné prezenčního kurzu je 7 900 Kč. Možnost individuální slevy z důvodu nízkých příjmů a úspor.

Více informací v záložce Kurzy.

Program Mindfulness-Based Stress Reduction je ucelený a propracovaný systém duševních a tělesných cvičení a práce ve skupině. MBSR je intenzivní program, který má trvající výsledky. Lékařské výzkumy dlouhodobě ukazují, že účast v programu vede ke zlepšení psychického i tělesného zdraví, odolnosti a pohody. V Německu přispívají na MBSR všechny zdravotní pojišťovny, ve Velké Británii hradí podobný program MBCT státní zdravotní systém. Program a jeho účinky jsou popsány v knize Život samá pohroma, kterou napsal autor programu nebo také v tomto článku.
"Když ve svém životě systematicky kultivujete všímavost, je doslova nemožné přestat. Dokonce i necvičení je svým způsobem cvičení, pokud si uvědomujete, jak se cítíte ve srovnání s tím, když jste pravidelně cvičili, a jak to ovlivňuje vaší schopnost zvládat stres a bolest."
Jon Kabat-Zinn, "Život samá pohroma"

Prosím neváhejte přijít na informační schůzku, i když Vám nevyhovuje právě vypsaný termín kurzu. Kurzy se vypisují průběžně, podle zájmu, v dopoledních a večerních hodinách. Informační schůzku stačí absolvovat jednou a pak se už kdykoli můžete zapsat do kurzu.


Nyní mají zaměstnanci možnost platby kurzového kartou BENEFITY!

Zájemci o výcvik lektorů MSBR mohou získat informace zde.

Připravuji osmitýdenní kurzy MBSR ON-LINE, víkendová soustředění, a také týdenní setkání pro praktikující mindfulness v ranních hodinách bez nutnosti registrace. Podrobnosti najdete brzy na tomto místě.

Na jaře 2018 jsem vedl tři osmitýdenní kurzy MBSR ve FN Brno pro lékaře, psychology a pacienty, více zde. Na podzim 2018 běží osmitýdenní kurz pro lékaře Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Na jaře 2016 byl s úspěchem dokončen pilotní běh osmitýdenního programu MBSR ve Fakultní nemocnici v Motole pod mým vedením. Programu se účastnili pacienti léčící se chronickou bolestí a ošetřující lékař. Podle analýzy lékařů a psychologů měl program na většinu účastníků příznivé účinky (např. snížení spotřeby analgetik a zvýšení kvality života), a to i po uplynutí 3 měsíců. Program byl také většinou účastníků velmi pozitivně hodnocen. Na základě těchto zkušeností bude program MBSR probíhat v této nemocnici i v budoucnu. Doporučení zúčastněného lékaře naleznete zde.

Mindfulness je v současné době například jedním z nejčtenějších témat renomovaného akademického žurnálu Clinical Psychology Review.

Empiricky prokázané účinky tréninku mindfulness podle Americké psychologické asociace (APA) - největší a nejprestižnější psychologické instituce na světě:


Obecné prokázané pozitivní účinky tréninku:

 • snížení ruminace (neustálé přemítání a neužitečné omílání stejných myšlenek, typické u starostí a deprese)
 • snížení stresu
 • zvýšení pozitivních emocí a snížení úzkosti a negativních emocí, regulace emocí
 • zlepšení pracovní paměti 
 • zlepšení soustředění 
 • snížení emoční reaktivity (neužitečné automatické reakce na nepříjemné, stresující podněty)
 • zlepšení pružnosti myšlení
 • zlepšení pracovní efektivity (zrychlení zpracování informací a snížení namáhavosti zátěže a rušivých myšlenek) 
 • zvýšení spokojenosti ve vztazích
 • četné pozitivní zdravotní účinky, včetně zlepšení funkce imunitního systému a zvýšení osobní pohody (well-being) 
 • další pozitivní účinky jako je zvládání strachu a všechny funkce spojované s mozkovou oblastí  střední části prefrontální kůry

Prokázané pozitivní účinky tréninku na terapeuty:

 • zvýšení empatie 
 • zvýšení soucitu
 • zlepšení poradenských dovedností (jejich účinnost) 
 • snížení stresu a úzkosti 
 • zlepšení kvality života 
 • zlepšení účinnosti výcviku, efektivita učení 
 • zvýšení trpělivosti 

Účastníci programu MBSR pod mým vedením vnímají po dokončení výrazně nižší míru stresu (měřeno kvalitními psychometrickými nástroji). Snižuje se i úroveň depresivity a úzkosti.

Svěřte se do rukou profesionálů, kteří splňují požadavky lektora MBSR a prošli standardním lektorským výcvikem, nejlépe přímo u autorů tohoto pečlivě strukturovaného programu, a program vyučují dlouhodobě, stojí to za to - vědí, co dělají. Ne vše, co se líbí, musí být účinné. Vedl jsem již více než 35 osmitýdenních kurzů MBSR, kterých se účastnilo přes 350 lidí. Více zde...


Tyto stránky se věnují tréninku mindfulness (všímavost) v klinicky ověřeném programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) tak, jak je vyučován Centrem pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, kde program v roce 1979 vznikl. Program pomáhá  nemocným i zdravým lidem nejen s tzv. "špatným" stresem, jeho účinky jsou širokospektré, pomáhá mimo jiné proti celkovému pocitu nespokojenosti či zmatku v životě. Účinnost MBSR je podložena vědeckými důkazy (jedná se o tzv. "evidence-based", nikoli "belief-based" přístup). Jsem kvalifikovaný lektor MBSR s kompletním výcvikem přímo v Centru pro mindfulness v Massachusetts. Mám dlouhodobé zkušenosti s meditací a s vedením tréninku mindfulness.


Mindfulness je definována jako záměrné, neposuzující uvědomování si přítomného prožívání. Účelem tréninku všímavosti je zlepšit uvědomování si přítomného prožívání, jako jsou emoce, myšlení a tělesné vjemy. Účastníci tréninku se také učí využívat toto uvědomování k užitečnějším odpovědím na stres v každodenním životě.

V první řadě je dobré si uvědomit, že pokud jste nikdy systematicky netrénovali mindfulness, sotva máte představu o tom, co všechno lze dokázat s psychikou bez léků. A to i v případě, že máte zkušenosti např. s jógou, jiným typem "meditace", tai-či, či-kung apod.
Spěchem ztrácíte čas. Moderní člověk rychle jí, rychle mluví, rychle pracuje. Neuvědomuje si, co dělá, myšlenkami je už jinde. Rychle mu stoupá tlak, rychle onemocní a nakonec ho rychle šoupnou do hrobu...

Erich Fromm, Umění milovat

Studie účinků MBSR jsou dlouhodobě publikovány v prestižních lékařských, neurovědeckých a psychologických časopisech po celém světě. Mindfulness jako trénink mysli a pozornosti je jedním z nejúčinnějších nástrojů proti úzkosti, bolesti, pro zvládání emocí, stresu nebo deprese. Ví se, že mění strukturu mozku a ovlivňuje chování buněk. Má prokazatelný pozitivní vliv na tělesné i emoční zdraví, prospívá vztahům, pomáhá i při současném informačním a digitálním přetížení proti roztěkanosti a nesoustředěnosti.


Pokud hledáte esoteriku, únik do jiných sfér, práci s energiemi nebo jiné vědecky nepodložené praktiky založené na víře, pověrách či mýtech, asi budete mít pocit, že tyto stránky nejsou určeny pro Vás (což neznamená, že pro Vás zde uvedené informace nejsou užitečné). O mýtech více zde...

Kurzy se otevírají průběžně podle zájmu účastníků. Setkání probíhají jednou týdně. Program zahrnuje meditaci mindfulness, jemné cvičení, práci ve skupině, všímavou komunikaci a trénink mindfulness v každodenním životě. Kurz vyhovuje standardům určeným pro zdravotnická zařízení. Odpovědi na časté dotazy (anglicky): http://www.umassmed.edu/cfm/stress-reduction/faqs/