Lektor

Mgr. Jaroslav Chýle 

je psycholog a první kvalifikovaný lektor MBSR ("CFM Qualified MBSR Teacher") v ČR. Vede kurzy MBSR pro veřejnost, firmy, nemocnice, vysoké školy, věznice. Více než padesáti osmitýdenními kurzy MBSR u něj dosud prošlo přes 500 účastníků. Je kvalifikován jako psycholog ve zdravotnictví. Vyučuje na 3. lékařské fakultě v Praze a plzeňské lékařské fakultě Univerzity KarlovyVýcvik lektora MBSR dokončil jako v roce 2014 přímo v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, kde program vznikl v roce 1979. Jeho výcvik vedli autoři programu (profesoři Jon Kabat-Zinn a Saki Santorelli) a další přední školitelé Centra pro mindfulness (Florence Meleo-Meyer, Bob Stahl). Věnuje se studiu, výzkumu, koučování, poradenství a mediaci sporů. Má dlouholeté manažerské zkušenosti z významných mezinárodních společností. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době  se věnuje doktorandskému studiu psychiatrie a neurologie, a také prochází výcvikem lektorů programu MBCT na Oxfordské univerzitě. Hovoří anglicky, francouzsky, německy a rusky.


Dlouhodobě se věnuje józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Pravidelně medituje a od roku 2009 každoročně podstupuje intenzivní meditační pobyty v délce 2 až 5 týdnů. Je zakládajícím členem a předsedou výboru českého Centra pro mindfulness, z.s., které sdružuje kvalifikované lektory vědecky ověřených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti. Cvičil pod vedením významných meditačních učitelů současnosti, jako jsou Bhante Sujiva, Bhante Pemasiri, Sajado U Tejaniya či Bro Dassana. 


Seminář MBSR pro neziskovou organizaci Kontakt bB, léto 2014 (foto: Jan Šilpoch/Konto Bariéry)S profesorem Sakim Santorellim, ředitelem Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, a ředitelem Programu snižování stresu (Stress Reduction Program) na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, na výcviku lektorů MBSR v roce 2013.