Přednášky a odborná činnost

Plánované přednášky a seminářeProběhlé události


Celodenní seminář pro lékaře a zdravotníky "Mindfulness", Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Psychiatrická nemocnice Bohnice, říjen 2021

Seminář "Co pro nás může udělat všímavost?", konference Vzdělání pro budoucnost 2021, Praha, 11. září 2021

Přednáška "Mindfulness a McMindfulness, jak je rozlišit?" na páté konferenci mindfulness (všímavosti) v ČR a na Slovensku MindfulnessCON 2020, on-line, 10. - 11. října 2020

Celodenní seminář mindfulness pro pacienty, lékaře a zdravotníky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Psychiatrická nemocnice Bohnice, 24. září 2020

Přednáška o podstatě programu MBSR a jeho účincích z hlediska odborné literatury i dlouhodobých zkušeností lektora na čtvrté konferenci mindfulness (všímavosti) v ČR a na Slovensku MindfulnessCON 2019, Praha, 12. - 13. října 2019

Celodenní seminář mindfulness pro pacienty lékaře a zdravotníky, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Psychiatrická nemocnice Bohnice, 12. února 2019

Seminář "Všímavá laskavost (Kindfulness)" na čtvrté konferenci mindfulness (všímavosti) v ČR a na Slovensku MindfulnessCON 2019, Praha, 12. - 13. října 2019

Přednáška "Programy založené na všímavosti" na třetí konferenci mindfulness (všímavosti) v ČR a na Slovensku MindfulnessCON 2018, Praha, 19. května 2018

Přednáška "Mindfulness: jak nás přítomná mysl chrání proti stresu a vyhoření?", 4. ČESKÁ KONFERENCE O STRESU A VYHOŘENÍ, Praha, 2. června 2018

Seminář "Posviťme si na stres - praktický zážitek cvičení mindfulness", 4. ČESKÁ KONFERENCE O STRESU A VYHOŘENÍ, Praha, 3. června 2018

Seminář MBSR pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 11. dubna 2018

Seminář o mindfulness pro studenty ČVUT, Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT, Praha, 8. března 2018

Přednáška o programu MBSR pro lékaře a další zdravotníky Ústřední vojenské nemocnice, Praha, 30. ledna 2018.

Otevřený workshop mindfulness, Skautský institut na Staromáku, Staroměstské náměstí 4, Praha 1, 8. prosince 2017.

Přednáška o klinických zkušenostech z programu MBSR pro lékaře a psychology Psychiatrické nemocnice Kosmonosy, 29. listopadu 2017

Dvoudenní intenzivní seminář "Mindfulness v životě" pro 120 trenérů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Praha, 25. - 26. listopadu 2017

Přednáška a workshop "Co pro nás může udělat mindfulness a co my pro ni", Mezinárodní konference KRIŽOVATKY IX („Vychovávajme príkladom“), Bratislava, 12. listopadu 2017

Seminář "Mindfulness pro každý den" na konferenci Lead & Learn 2017, Praha, 11. května 2017

Workshop "Jak snížit stres pomocí programu MBSR" na konferenci MindfulnessCON, Practice: Stress Management, Praha, 13. května  2017

Přednáška "Jak snížit stres pomocí mindfulness" pro Mindfulness Club VŠE, Praha, 21. března 2017

Dvouhodinový workshop MBSR pro studenty katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci předmětu "Využívání všímavosti (mindfulness) a soucitu se sebou (self-compassion) v psychoterapii", Praha, 14. března 2017

Přednáška o MBSR a o pilotním kurzu v Motolské nemocnici, MindfulnessCON, první mindfulness konference v ČR a SR, Praha, 10. prosince 2016.

Workshop Mindfulness, sobota 5. listopadu 2016, 16:00-17:45, jóga festival LIVE YOGA LOVE BRNO.

Seminář o klinickém využití MBSR a dosavadních zkušenostech z práce s pacienty Fakultní nemocnice v Motole a výsledcích pilotního kurzu MBSR pro pacienty s chronickou bolestí pro Neurologickou kliniku 2. LF a FN Motol, Praha, 6. října 2016

Přednáška "Program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) s pacienty s chronickou bolestí – pilotní projekt ve Fakultní nemocnici v Motole", výroční celostátní konference Českomoravské psychologické společnosti 34. psychologické dny, Olomouc, 7. - 9. září 2016

Seminář MBSR na konferenci 4elements pro vyučující a studenty Vysoké školy chemicko-technologické, Praha, 26. května 2016.

Seminář o klinickém využití programů založených na mindfulness pro Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice v Motole v rámci akreditovaného celoživotního vzdělávání klinických psychologů, Praha, 23. března 2016

Přednáška o klinickém využití programů založených na mindfulness pro lékaře IKEM a Thomayerovy nemocnice, Praha, 24. září 2015

Přednáška o klinickém využití programů založených na mindfulness pro lékaře a terapeuty Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů a Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 17. září 2015

Přednáška na téma "Mindfulness při zvyšování psychické odolnosti" pro lékaře Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, 9. září 2015

Přednáška na téma "Mindfulness a duševní zdraví" pro lékaře a psychology Národního ústavu duševního zdraví, 26. května 2015

Přednáška a workshop "Intervence využívající všímavost ve zdravotnictví" na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti, 15. - 17. května 2015

Přednáška "Mindfulness: praxe a výzkum" pro studenty katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, 21. dubna 2015

Přednáška a workshop "Mindfulness: jak vzít moc emocím" na XII. Celostátní konferenci ČASP, z.s., Moc emocí, Praha, 28. března 2015

Přednáška "Jak najít klid v šíleném světě: Co pro nás může udělat mindfulness (všímavost)" na konferenci Osobní růst 2015, Praha, 26. března 2015

Přednáška o mindfulness a programu MBSR pro lékaře a terapeuty Psychosomatické kliniky v Praze 6, 17. dubna 2014

Autorské práceOdborná korektura a spolupráce na překladu

Bessel van der Kolk M.D.: The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma (české vydání v přípravě) 
Jon Kabat-Zinn: Život samá pohroma (Jan Melvil, 2016) 
Vidyamala Burch a Danny Penman: Meditace pro zdraví. Praktický průvodce pro zvládání bolesti, nemocí a stresu pomocí všímavosti (Grada, 2015)
Daniel Goleman: Pozornost (Jan Melvil, 2014)
Bhante Sujiva: Strom moudrosti, řeka bez návratu. Praxe a rozvoj meditace vhledu (2012)