Proč MBSR?

 "Pokud jste ochotni vyjít bolesti vstříc, přijmout ji, pozorovat ji, a neutíkat od ní, může vás toho hodně naučit. Především se naučíte, jak s ní pracovat. Zjistíte, že bolest není statickým prožitkem, neustále se mění. Uvidíte, že počitky jsou jen tím, čím jsou, a vaše myšlenky a pocity jsou něčím odděleným od těch počitků. Zjistíte, že vaše mysl může hrát velkou roli ve vašem utrpení, a také může hrát velkou roli ve vašem osvobození od utrpení. Toto všechno vás může bolest naučit."
Jon Kabat-Zinn, z knihy Život samá pohroma, kterou brzy vydá nakladatelství Jan Melvil

Jak Vám program MBSR může prospět?

  • přispívá k celkovému zklidnění, vyrovnanosti a zlepšení schopnosti pozornosti a soustředění,
  • zlepšuje uvědomění i kvalitu prožívání,
  • nabízí nové způsoby jak zvládat obtíže, bolest a stres,
  • pomáhá lidem, kteří jsou vystaveni dlouhodobému stresu (ať už v práci, rodině, vlivem nemoci či významné životní změny apod.) a pociťují jeho vliv na svém zdraví, vztazích a pocitu tělesné a duševní pohody a rovnováhy,
  • zlepšuje porozumění sobě, a tím i ostatním.
Program MBSR přinesl za 35 své existence let konzistentní, spolehlivé a reprodukovatelné výsledky už po osmitýdenní intervenci: podstatné a klinicky relevantní snížení zdravotních a psychologických symptomů v širokém spektru diagnóz, včetně mnoha různých chronických bolestivých stavů nebo úzkosti či paniky. Tyto pozitivní změny trvaly dlouhodobě, v některých případech až čtyři roky po absolvování kurzu MBSR.

MBSR, jako program podpory zdraví, je respektován lékaři. Je to první a dnes už standardizovaná zdravotní intervence založená na tréninku mindfulness. Není alternativou medicínským či psychologickým terapiím, ale jejich doplňkem. Zkušenosti při výuce programu a výsledky výzkumu hovoří jasně pro to, že kombinace naší vlastní snahy s péčí lékaře bývá mnohem účinnější, než když k této spolupráci nedojde.

"Všímavost posiluje klasické neuronální systémy odpovědné za soustředění nacházející se ve fronto-parietální kůře, které spolupracují za účelem alokace pozornosti. Tyto okruhy jsou podstatné pro základní přenášení pozornosti: odpoutávají pozornost od jedné věci a přenášejí ji na jiný předmět, u něhož spočinou.“ (Dr. Richard Davidson, neurovědec, University of Wisconsin) 
"Další zásadní přínos se týká selektivní pozornosti, tlumící působení rušivých vlivů. Ta nám umožňuje soustředit se na to, co je důležité, namísto toho, co nás v našem okolí ruší. Můžete se soustředit na význam těchto slov a nenechat se rozptýlit. To je právě esencí kognitivní kontroly. 
Rovněž jsou známé relaxační efekty všímavosti. Tento fyziologický účinek naznačuje snížení úrovně dráždivosti systému bloudivého nervu; to je klíčové pro zachování rozvahy ve stresové situaci a rychlé zotavení se z rozčilení. Bloudivý nerv ovládá řadu fyziologických funkcí, z nichž nejvýznačnější je srdeční tep – a proto má vliv i na rychlost zotavení se ze stresu. 
Vedle těchto výhod vykazují lidé věnující se meditaci všímavosti zmírnění symptomů v pozoruhodném rozsahu fyziologických poruch – ať už jde o prostou nervozitu, vysoký krevní tlak nebo chronickou bolest. Richard Davidson říká: „Mezi nejvýznamnější účinky všímavosti patří ty biologické,“ a dodává, „což je překvapivé u cvičení zaměřeného na pozornost.“
"Jon Kabat-Zinn je zakladatelem programu MBSR, který spustil celosvětovou vlnu využívání praxe všímavosti v tisících nemocnic a klinik, i ve společnosti obecně – počínaje věznicemi a rozvojem vůdčích dovedností managementu konče. Vyprávěl mi: „Pacienti k nám běžně přicházejí kvůli nezvladatelnému stresu a bolestem. Pozornost zaměřená k tomu, co se odehrává v našem nitru, a sledování, co si v našem životě zaslouží změnu, přináší značné výhody. Lidé sami od sebe přestanou kouřit nebo mění stravovací návyky a začínají hubnout, ačkoli máme pravidlo, že jim takové věci nikdy neříkáme přímo.“"
Daniel Goleman, světoznámý psycholog a vědecký publicista, z knihy Pozornost, skrytá cesta k dokonalosti (Jan Melvil Publishing, 2014, http://www.melvil.cz/kniha-pozornost)
Často nemůžeme ovlivnit stresory ve světě kolem nás, ale můžeme se naučit měnit naše automatické reakce na ně… A to právě díky tréninku mindfulness (česky také bdělá pozornost, duchapřítomnost, všímavost), v kurzech MBSR. Rozvíjení schopností uvědomování, soustředění, posílení klidu a rovnováhy se pravděpodobně významně podílí na zlepšení psychické resilience i tudíž i imunity.

Schopnost všímavosti máme všichni, ale většina z nás ji používá jen sporadicky a v omezené míře. Ukazuje se, že právě rozvoj schopnosti uvědomovat si aktuálně prožívané duševní i tělesné procesy má klíčový efekt na snižování stresu a posílení zdraví. 
Pro schopnost všímvosti nemusíme nikam chodit. Už v nás je - hluboký vnitřní zdroj, který máme k dispozici a který trpělivě čeká, až ho obnovíme a začneme používat při učení, růstu a pro uzdravení. 

Program MBSR je zejména vhodný při dlouhodobém, chronickém stresu...

...v práci, ve škole, v rodině, z finanční nejistoty, nemoci, stárnutí, zármutku, strachu z budoucnosti a z pocitu "ztráty kontroly".

Při tělesných obtížích...

...jako jsou chronické nemoci a chronická bolest, vyskoký krevní tlak, fibromyalgie, rakovina, kardiovaskulární nemoci, astma, poruchy zažívacího traktu, kožní nemoci a mnohé další obtíže...

Při psychických obtížích...

...jako jsou úzkost, panické stavy, deprese, únava, poruchy spánku, celkové napětí a nadměrná emoční reaktivita.

Pro prevenci a péči o zdraví...

...pro posílení zdraví, tělesné i duševní pohody, s důrazem na prevenci a získání znalostí jak o sebe správně pečovat a dosáhnout většího pocitu spokojenosti a rovnováhy.

Program vytvořil koncem 70. let profesor Jon Kabat-Zinn na lélařské fakultě Univerzity v Massachusetts. Původně byl program zaměřen na pacienty s chronickou bolestí, kterým nebyli lékaři schopni účinně a dlouhodobě pomoci klasickými metodami. Od té doby na tomto pracovišti prošlo programem na 20 000 pacientů (většina na doporučení lékaře) a dnes v USA a v západní Evropě program nabízejí již stovky zdravotnických zařízení. Zájem o MBSR i o výzkum jeho přínosu pro zdraví a psychickou pohodu dál roste po celém světě, poslední dobou např. v Číně.

Z MBSR se vyvinula i řada dalších programů a z medicíny se trénink mindfulness postupně rozšířil do dalších oborů lidské činnosti. Dnes existují specializované programy pro management, žáky, vrcholové sportovce či elitní armádní jednotky. O nutnosti rozvíjet mindfulness na celonárodní úrovni se mluví v americkém Kongresu. I když se v nich používají meditační techniky, programy založené na tréninku mindfulness nejsou nábožensky ani esotericky zabarveny.

Kurzy MBSR doporučuje k posílení odolnosti např. německý psycholog a kouč Denis Mourlane ve své knize Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu:
"Zeptáte-li se lidí, kteří pravidelně meditují, co jim to přináší, dostane se Vám velmi překvapivých a vlastně i velmi motivujících odpovědí. Říkají, že se od té doby, co začali, dokážou lépe soustředit, že jsou ve stresových situacích uvolněnější a vyrovnanější a také, že se obecně cítí sebevědoměji. Lidé, kteří meditují, kromě toho říkají, že sami sebe výrazně lépe vnímají, ale ne egocentricky, meditace jim pomáhá jednat empatičtěji, autentičtěji a charakterněji. Kromě toho se jim daří lépe zvládat své emoce tím, že situace hodnotí nově nebo nehodnotí nijak. Lidé, kteří u nás meditují, to zpravidla nikomu nevykládají, ale podíváme-li se do jiných zemí, vidíme, že meditacím se věnuje mnoho úspěšných lidí. Patří k nim bývalý americký prezident Bill Clinton, jeho viceprezident Al Gore, jeden z nejlepších hráčů ragby na světě Jonny Wilkinson nebo herci Clint Eastwood a Richard Gere. Jen to Vás ale jistě nepřesvědčí, že byste měli meditovat také." Pojďme se tedy podívat na výsledky vědeckých výzkumů.
Z knihy Jak posílit svou odolnost a vnitřní sílu. Cesta k úspěchu a spokojenosti (Grada Publishing, a.s., 2013)