Aktuality


Podle nedávné souhrnné analýzy vědeckých studií, MBSR on-line prokazatelně zlepšuje duševní zdraví, snižuje stres významným způsobem, pomáhá s úzkostí a depresivitou.

Před zahájením osmitýdenního kurzu prosím absolvujte úvodní setkání k programu MBSR on-line, které je zdarma. Na on-line úvodní setkání se dostanete pomocí odkazu, který Vám přijde emailem. Přihlášení zdeTermíny:


Osmitýdenní kurzy MBSR se otevírají průběžně po naplnění.


Osmitýdenní kurz MBSR v Praze od 29. 10. 2019 je akreditován jako vzdělávací akce Asociace klinických psychologů ČR. Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů: 12

Pravidelná meditační setkání se konají v úterý (kromě měsíců červenec-srpen) od 17:30 do 18:30 v Centru Lotus, Dlouhá 2, 5. p., zase od 3. 9. 2019. Setkání jsou určena zejména pro absolventy kurzů MBSR, ale může přijít jakýkoli zájemce o praxi všímavosti a vhledu (vipassana) a milující laskavosti (metta). Dobrovolný příspěvek (např. 100 Kč, studenti zdarma). Registrace zde.

Další týdenní retreat meditace všímavosti se uskuteční koncem února 2020 v Dubovicích u Pelhřimova.

30. října 2019 začnou osmitýdenní kurzy MBSR ve FN Brno.

Brno
30. října - 18. prosince 2019 poběží další kurzy ve Fakultní nemocnici Masarykovy univerzity v Brně! Více informací v sekci "kurzy".

Úvodní setkání ve FN Brno proběhnou ve 16. října 2019, 17:30 -19:00, registrace zde. 

Program MBSR pro studenty a zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno a zájemce z řad veřejnosti začne 30. října 2019.

České Budějovice
Máte-li zájem o kurz v Českých Budějovicích, prosím registrujte se zde.
 

Připravuji osmitýdenní kurz MBSR ON-LINE. Již brzy!


Nyní mají zaměstnanci možnost platby kurzového kartou BENEFITY!


7. 12. 2016

Dnes po dvou letech příprav vychází český překlad zásadního díla o mindfulness Jona Kabat-Zinna. Knihy o programu MBSR, který mindfulness přivedl do západní kultury a zdravotnictví. Podílel jsem se na odborné korektuře a překladu.


27.10.2016
Rozhovor Vše co, co jste chtěli vědět o mindfulness, Generace 21

Na jaře 2016 byl s úspěchem dokončen pilotní běh osmitýdenního programu MBSR ve Fakultní nemocnici v Motole pod mým vedením. Programu se účastnili pacienti léčící se chronickou bolestí a ošetřující lékař. Podle analýzy lékařů a psychologů měl program na většinu účastníků příznivé účinky (např. snížení spotřeby analgetik a zvýšení kvality života). Program byl také většinou účastníků velmi pozitivně hodnocen. Na základě těchto zkušeností bude program MBSR probíhat v této nemocnici i v budoucnu.

Sysifos: České zdravotnictví vykazuje stále větší toleranci vůči šarlatánství a nevědeckým metodám a to dokonce i ze strany respektovaných institucí nebo přímo ministerstva. Podle Grygara se iracionalita do české společnosti vrátila jako bumerang, čemuž výrazně pomohl i internet. Ten odhalil, že mnoho lidí nedokáže rozlišovat mezi informacemi a dezinformacemi. Více...

Zahajuji též sérii mindfulness workshopů. Podrobné informace naleznete v sekci Program.

1.9.2015
Rozhovor o mindfulness, MBSR a stresu v Českém rozhlase:
   


20.5.2015
Přední světoví vědci: Moderní věda prokázala, že mysl může léčit. Tento potenciál bychom měli využívat.

6.3.2015
Dnes oficiálně vzniklo Centrum pro mindfulness, z.s., které se zabývá a podporou informovanosti, vzdělávání a výzkumu v oblasti výcviku všímavosti a intervenčních programů využívajících všímavost.

2.3.2015
Science: Chcete být šťastní? Žijte v přítomném okamžiku! (Toulající se mysl je nešťastná mysl)
Téměř polovina našich myšlenek nemá žádnou souvislost s tím, co právě děláme, říká studie provedená na 2250 osobách a před časem publikovaná v Science, jednom z neprestižnějších vědeckých časopisů vůbec. Řekli byste, že toto toulání mysli možná nevadí, ale podle vědců nás dělá méně šťastnými a spokojenými, než když jsme myslí plně přítomní. Jednoduchá rada: žijte v přítomném okamžiku, dobře si uvědomujte, co právě děláte. I když se to snadno řekne a v praxi je to těžké, existuje know-how, které vám s tím pomůže, a to je trénink mindfulness.

17.2. 2015
Mapa účinnosti programů využívajících mindfulness: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0071641/

Tato mapa nabízí krásný přehled dosavadního výzkumu programů využívajících mindfulness (především MBSR) k únoru 2014. Jsou to velmi slibné výsledky vzhledem k délce zkoumání i k obecně skeptickému postoji vědy. Je zde vidět, jaký mindfulness vzbuzuje u vědců i lékařů zájem. Do studie bylo zahrnuto 81 systematických přehledových studií (tzv. meta-analýz). Nejvíce vypovídající účinek byl pozorován u deprese, ale publikované meta-analýzy jednoznačně ukazují i účinky na celkové zdraví, při chronické nemoci, duševním onemocnění nebo somatizačních poruchách. Výsledky také naznačují účinek u bolesti, úzkosti nebo psychóz.

Bubliny shrnují výsledky meta-analýz a ukazují zkoumané zdravotní problémy, na svislé ose je objem literatury k tématu obecně, na vodorovné ose vykázaná účinnost, velikost bubliny značí počet meta-analýz k danému zdravotnímu problému. Barvy: zelená = různé mindfulness programy obecně, růžová = MBSR, fialová = MBCT, modrá = MBSR + MBCT, žlutá = specializované mindfulness programy. Zjednodušeně: čím více vpravo, tím účinnější, čím výše, tím prozkoumanější.

19.1.2015
Škoda, že National Geographic Česko ve svém nedávném článku o meditaci neupřesňuje, že onou zkoumanou tajemnou "meditací" byl program MBSR (více o citovaném neurovědeckém výzkumu z roku 2010 níže na této stránce nebo zde).

19.12.2014
Případ z mé praxe: klient ve věku kolem 40 let se po 2 týdnech tréninku mindfulness poprvé v životě odvážil na masáž, dokonale si ji užil a tento úspěch mu dle jeho slov mění život. Má silnou fóbii způsobenou traumatem v dětství, která mu do teď bránila masáž byť jen zkusit, i když je pro něj ze zdravotních důvodů vhodná.

9.12.2014
JAMA Psychiatry/Reuters Health: Mindfulness podle vědců slibuje větší účinnost v boji proti závislostem než dosavadní standardní metody prevence

Alkohol je u nás dlouhodobě velkým a často podceňovaným společenským problémem. Závislosti obecně jsou pro léčbu tvrdým oříškem. K relapsům (návratům k užívání návykové látky a pokračování závislosti) dochází až příliš často i přes dlouhodobou snahou vědců najít efektivní způsoby léčby. Podle prestižního vědeckého časopisu JAMA Psychiatry každoročně vyhledává pomoc v USA kolem 11% závislých. Bohužel, u 40 - 60% z nich dojde k relapsu.

V nové studii, které se účastnilo 286 lidí po dokončené léčbě závislosti, rozdělených náhodně do 3 skupin, se prokázalo, že po 12 měsících měla 1. skupina, která absolvovala preventivní program založený na mindfulness, výrazně lepší výsledky, než 2. skupina, která absolvovala stadardní program prevence, i než 3. skupina, která absolvovala program s prvky kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Například v 1. skupině trénující mindfulness se objevilo jen 8% lidí, kteří znovu začali konzumovat velké množství alkoholu, v obou dalších skupinách to bylo kolem 20%. Podle vědců jsou navíc osvojované techniky mindfulness k účelům prevence závislostí vhodnější a přizpůsobivější, než techniky standardních metod prevence.

27.11.2014
Konečně už i vědci z Hardvardské univerzity objevili, že meditace mindfulness, konkrétně osmitýdenní program MBSR, příznivě mění strukturu mozku, což vede mimo jiné k významnému snížení úzkosti a deprese.

26.11.2014
Konečně vyšla první kvalitní, ucelená a velmi praktická kniha o mindfulness včetně CD:
Všímavost – Jak najít klid v uspěchaném světě (Anag). Mark Williams je psycholog působící na Univerzitě v Oxfordu, je spoluautorem programu MBCT (Mindfulness-based cognitive therapy).

25.11.2014
Právě začal nový osmitýdenní kurz MBSR. Další začne v novém roce - podle možností účatníků a rychlosti naplnění.

6.11.2014
V současné době s kolegy připravuji výzkum účinků MBSR u onkologických pacientů:

Randomizovaná studie vlivu programu snižování stresu MBSR na buněčnou a humorální imunitu
Cílem výzkumu je zjistit vliv účinků programu MBSR (Mindfulness-based stress reduction) na imunitní profil onkologických pacientů. V posledních letech strmě stoupá zájem o klinický výzkum účinků tréninku mindfulness a dosavadní výsledky vypadají slibně. Ačkoli se ve světě efektivitou mindfulness zabývalo již několik stovek klinických studií, jen malý počet studií se věnoval účinkům souvisejícím s imunitní reakcí a nebyl publikován žádný podobný výzkum aplikovaný v české nebo slovenské populaci. Program MBSR je standardizovaný, strukturovaný osmitýdenní tréninkový program určený pro pacienty se širokou škálou chronických projevů stresu. Při výzkumu bude ke srovnání použita aktivní kontrolní skupina s referenční intervencí s vnějšími rysy podobnými programu MBSR. Předpokládanými výstupy předkládané studie budou publikace v impaktovaném časopise a také edukační a propagační činnost mezi pacienty o programu MBSR, který dosud není v České republice zaveden.
1.11.2014
Nakladatelství Jan Melvil Publishing konečně připravuje k vydání zásadní publikaci o MBSR Jona Kabat-Zinna, který přivedl trénink všímavosti do středního proudu v medicíně i ve společnosti. Kniha vyšla poprvé v roce 1990 a loni vyšlo v USA už její 3. vydání:
http://www.melvil.cz/kniha-zivot-plny-katastrof

20.8.2014
Právě vychází velmi zajímavé čtení o významu a současných poznatcích vědy o nedoceňované schopnosti pozornosti a soustředění: http://www.melvil.cz/kniha-pozornost

Výběr z klinických studií z posledních let


1. Studie z roku 2009 odhaluje, jak kurz snižování stresu koresponduje se strukturálními změnami v amygdale:


Stres má významné nepříznivé účinky na zdraví a je rizikovým faktorem vzniku mnoha nemocí. Neurobiologické studie již dříve naznačily, že amygdala hraje v mozku zásadní roli při reakcích na stres. Hyperaktivní funkce amygdaly je často pozorována u zátěžových stavů. Dlouhodobá studie pomocí metody magnetické rezonance zkoumala vztah mezi změnami ve vnímání stresu a změnami v hustotě šedé kůry amygdaly po absolvování kurzu MBSR. Skupina 26 jedinců vystavených stresu, ale jinak zdravých, se zúčastnila osmitýdenního kurzu MBSR.

Po kurzu účastníci uvedli významné snížení vnímaného stresu. Snížení vnímaného stresu pozitivně korespondovalo se snížením hustoty šedé kůry v pravé basolaterální amygdale. Zatímco dřívější studie zjistily změny v šedé kůře vyplývající ze získání abstraktních informací či motorických a jazykových dovedností, tato studie ukazuje, že neuroplastické změny jsou spojeny se zlepšením proměnné psychického stavu.

2. Jiný výzkum z roku 2010 ukazuje na absolventech kurzu MBSR, že praxe mindfulness vede k lokálnímu nárůstu hustoty šedé kůry mozkové:


Podle publikovaných závěrů tohoto výzkumu má mít MBSR, jako jeden z nejrozšířenějších programů výcviku mindfulness, pozitivní vliv na psychickou pohodu a mírnit příznaky řady onemocnění. Řízená dlouhodobá studie měla za cíl prověřit změny koncentrace šedé kůry mozkové připisované absolvování programu MBSR. Snímky magnetické rezonance šestnácti zdravých a dosud nemeditujících účastníků byly pořízeny před tím a poté, co tito lidé prošli osmitýdenním kurzem MBSR. Změny v koncentraci šedé kůry byly zkoumány ve srovnání s kontrolní skupinou sedmnácti osob na čekací listině.

Analýza mozků skupiny absolventů kurzu MBSR ve srovnání s kontrolní skupinou potvrdila nárůst koncentrace šedé kůry uvnitř levého hipokampu a dále v oblastech zadní cingulární oblasti (cortex cingularis posterior), temporoparietální junkce (TPJ) a v mozečku. Výsledky naznačují, že absolvování kurzu MBSR je spojeno se změnami v koncentraci šedé kůry v oblastech mozku podílejících se na procesech učení a paměti, regulaci emocí, zpracování vztahu k vlastní osobě a na schopnosti změny pohledu na vlastní situaci.

Zdroj: Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density, Psychiatry Research: Neuroimaging, 30. ledna 2011, svazek 191, číslo 1, str. 36-43

3. Výzkum publikovaný v roce 2013 odhalil účinky meditace na oblast hipokampu, především na subiculum, o kerém je známo, že hraje klíčovou roli ve zvládání stresu.

 Zdroj: Meditation effects within the hippocampal complex revealed by voxel-based morphometry and cytoarchitectonic probabilistic mapping, Frontiers in psychology, 9 července 2013, 4:398