Výzkum


Program MBSR byl od počátku podroben klinickému výzkumu a byly provedeny četné studie prokazující jeho pozitivní léčebné a terapeutické účinky. Počet těchto studií stále roste (viz tabulka vývoje počtu vědeckých článků o mindfulness od roku 1980). V současnosti, jak narůstá soubor vědeckých důkazů naznačujících pozitivní vliv kultivace uvědomění na zdravotní stav, výzkum uvědomění provádí ve světě celá řada univerzit a výzkumných center. National Institutes of Health (NIH) při americkém ministerstvu zdravotnictví registroval už téměř 700 klinických studií o mindfulness a přes 2000 článků o mindfulness, přičemž jejich počet dále roste zvýšeným tempem. V některých zemích (USA, Velká Británie, Německo, Nizozemí) jsou programy MBSR/MBCT hrazeny v určitých případech zdravotními pojišťovnami.

MBSR má prokazatelně pozitivní vliv na stres a imunitu:


Změny mozkových a imunitních funkcí vyvolané MBSR 

Vztah mezi MBSR a imunitními funkcemi u rakoviny a HIV/AIDS

MBSR v onkologii

Psycho-endokrinně-imunitní reakce na MBSR u jedinců infikovaných virem HIV

Všímavost posiluje klasické neuronální systémy odpovědné za soustředění nacházející se ve fronto-parietální kůře, které spolupracují za účelem alokace pozornosti. Tyto okruhy jsou podstatné pro základní přenášení pozornosti: odpoutávají pozornost od jedné věci a přenášejí ji na jiný předmět, u něhož spočinou.* 
Další zásadní přínos se týká selektivní pozornosti, tlumící působení rušivých vlivů. Ta nám umožňuje soustředit se na to, co je důležité, namísto toho, co nás v našem okolí ruší. Můžete se soustředit na význam těchto slov a nenechat se rozptýlit. To je právě esencí kognitivní kontroly.

Rovněž jsou známé relaxační efekty všímavosti. Tento fyziologický účinek naznačuje snížení úrovně dráždivosti systému bloudivého nervu; to je klíčové pro zachování rozvahy ve stresové situaci a rychlé zotavení se z rozčilení. Bloudivý nerv ovládá řadu fyziologických funkcí, z nichž nejvýznačnější je srdeční tep – a proto má vliv i na rychlost zotavení se ze stresu.

Vedle těchto výhod vykazují lidé věnující se meditaci všímavosti zmírnění symptomů v pozoruhodném rozsahu fyziologických poruch – ať už jde o prostou nervozitu, vysoký krevní tlak nebo chronickou bolest.

Mezi nejvýznamnější účinky všímavosti patří ty biologické, což je překvapivé u cvičení zaměřeného na pozornost.*
Daniel Goleman, Pozornost, skrytá cesta k dokonalosti (Jan Melvil Publishing, 2014)
*Richard Davidson, přední americký neurovědec, tamtéž


Dlouhodobý výzkum ukázal, že MBSR je účinným doplňkem léčby celé řady somatických i psychologických onemocnění. Toto je neúplný seznam takových chorob včetně citace odborných článků o pozitivních účincích praxe mindfulness a příslušných odkazů (rozsáhlý seznam souhrnných studií a meta-analýz je zde):

Afektivní poruchy (Hofmann, Sawyer, Witt, & Oh, 2010)

AIDS (Duncan, Moskowitz, Neilands, Dilworth, Hecht, & Johnson, 2012)

Astma (Pbert, Madison, Druker, Olendzki, Magner, Reed, et. al., 2012)

Diabetes (Hartmann, Kopf, Kircher, Faude-Lang, Djuric, Augstein, et. al., 2012)

Fibromyalgie (Schmidt, Grossman, Schwarzer, Jena, Naumann, & Walach, 2011)

Chronická bolest (Reiner, Tibi, & Lipsitz, 2013)

Kardiovaskulární onemocnění (Sullivan, Wood, Terry, Brantley, Charles, McGee, Johnson, et. al., 2009)

Klinická deprese (Chiesa & Serretti, 2011)

Návaly horka (Carmody, Crawford, Salmoirago-Blotcher, Leung, Churchill, & Olendzki, 2011)

Poruchy spánku (Andersen, Wurtzen, Steding-Jessen, Christensen, Andersen, Flyger, et. al., 2013)

Poruchy zažívacího traktu (Zernicke, Campbell, Blustein, Fung, Johnson, Bacon, & Carlson, 2013)

Rakovina (Carlson, Doll, Stephen, Faris, Tamagawa, Drysdale, & Speca, 2013)

Stresové poruchy (Kearney, McDermott, Malte, Martinez, & Simpson, 2012) 

Úzkost (Hoge, Bui, Marques, Metcalf, Morris, Robinaugh, et. al., 2013)

Vysoký krevní tlak (Hughes, Fresco, Myerscough, van Dulmen, Carlson, & Josephson, 2013)Krátký souhrn vědeckého výzkumu MBSR (anglicky)Panelová diskuze na Newyorské akademii věd z 6. února 2012 na téma vědeckého přístupu k mindfulness (anglicky)[1]  Např. MBCT, MBRP, MBTSR, MBEA, ACT, DBT, MBAT nebo MORE.


Výběr z hlavních studií a jejich výsledků:


1982: Jon Kabat-Zinn, PhD, publikoval svou první recenzovanou odbornou práci o meditaci všímavosti u pacientů s chronickou bolestí v General Hospital Psychiatry, vycházel z údajů shromážděných v prvních letech běhu programu snižování stresu při UMass Memorial Medical Center. Další práce popisující výsledky u pacientů následovaly v letech 1985, 1986, 1988, 1992, 1995 a 1997.

1992: zahájení provozu kliniky pro snižování stresu Inner-City Stress Reduction Clinic, nabízí zdarma program na snížení stresu pro obyvatele města Worcester v Massachussetts s nízkým příjmem. Program a související studie trvala sedm let, přičemž program dokončilo více než 500 lidí.

1992: Massachusettský výbor pro trestní spravedlnost financoval miliónem dolarů projekt, který nabídl MBSR vězňům státní věznice. Tento program trval 4 roky a zúčastnilo se ho 1350 vězňů. V roce 2006 Marlene Samuelson, PhD, spolu s Jamesem Carmodym, PhD, a kol., publikovali ve vězeňském věstníku výsledky ukazující významné snížení hostility a poruch nálady, a zároveň zvýšení sebevědomí vězňů.

1998: Jon Kabat-Zinn a jeho kolegové publikovali v odborném časopise Psychosomatic Medicine randomizovanou studii prokazující čtyřnásobné urychlení léčby pokožky u pacientů s lupénkou praktikujících všímavost během léčby fototerapií.

2003: Jon Kabat-Zinn spolu s Richardem Davidsonem, PhD a kolegy publikovali v odborném časopise Psychosomatic Medicine randomizovanou klinickou studii, která ukázala pozitivní změny v činnosti mozku, ve zvládání emocí pod stresem a v imunitních funkcích u lidí, kteří absolvovali MBSR kurz v podnikovém prostředí.

2006: Dvě studie financované Národními instituty zdraví (NIH): MBSR u astmatu a u návalů horka u dospělé populace. Údaje ze studie astmatu naznačily, že program MBSR způsobil trvalé a klinicky významné zlepšení kvality života a stresu souvisejícího s astmatem u pacientů s přetrvávajícím astmatem bez zlepšení funkce plic. Pilotní data ze studie návalů horka naznačila předběžný pozitivní důkaz proveditelnosti a účinnosti MBSR při pomoci ženám, které trpí těžkými návaly horka.

2008: Dr. David Ludwig a Dr. Jon Kabat-Zinn publikovali článek “Mindfulness in Medicine” v prestižním časopise Journal of the American Medical Association (JAMA), kde popsali klinickou aplikaci, výzkum a možné mechanismy působení MBSR.

Zdroj: Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, University of Massachusetts Medical School