Pro lékaře a klinické psychology

Role psychické složky při léčbě nejrůznějších, zejména chronických, onemocnění a poruch je nepopiratelná, přesto v praxi běžného lékaře zbývá jenom málo prostoru na práci v této oblasti. Jednou z forem doplňkové léčby jak psychických tak somatických nemocí, o které se zatím u nás mnoho neví, je intervence využívající trénink všímavosti (Mindfulness-Based Intervention).

Program MBSR je akreditován jako vzdělávací akce Asociace klinických psychologů ČR. Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů: 12

Na jaře 2016 byl s úspěchem dokončen pilotní běh osmitýdenního programu MBSR ve Fakultní nemocnici v Motole pod mým vedením. Programu se účastnili pacienti léčící se chronickou bolestí a ošetřující lékař. Podle analýzy lékařů a psychologů měl program na většinu účastníků příznivé účinky (např. snížení spotřeby analgetik a zvýšení kvality života). Program byl také většinou účastníků velmi pozitivně hodnocen. Další výzkum je popsán např. zde.

Podle dlouhodobé statistiky (N=190) se snižuje míra vnímaného stresu u účastníků osmitýdenního kurzu MBSR po 7 týdnech o téměř jednu směrodatnou odchylku (Perceived Stress Scale, PSS-10). Tento efekt je dlouhodobý.

Všímavost pozitivně ovlivňuje jak psychické tak tělesné příznaky a obtíže, o čemž svědčí narůstající počet odborných studií a narůstající počet zdravotníckých zařízení ve světě, které využívají tyto programy (více např. v sekci Výzkum). Všímavost je zjednodušeně specifický druh aplikování a udržování pozornosti a dá se, podobně jako soustředění či paměť, systematicky cvičit a rozvíjet. Trénink všímavosti učí pacienty bezprostřednímu a nezaujatému uvědomování tělesných počitků, emočních stavů, myšlenek a představ. Trénink dává do rukou pacientů účinný nástroj k tomu, jak si vlastními silami pomáhat při uzdravování.

MBSR je přístup založený na důkazech: