MBSR

Věděli jste, že už celá třetina amerických firem má dnes programy na snižování stresu? Už jen proto, že stres je stojí ročně 300 miliard dolarů a Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje stres za “zdravotní epidemii 21. století”. Typickým programem na snižování stresu je program založený na tréninku mindfulness (česky všímavost), ve světě nejrozšířenější je program MBSR.

Mobilizujte své vnitřní zdroje k osobnímu rozvoji, zlepšení zdraví, zvládání stresu a bolesti

Mysl používáme neustále, stejně jako tělo. Závisí na ní náš život a jeho kvalita. O tělo se nějakým způsobem staráme neustále, ale jak je to s naší myslí? Ve zdravém těle zdravý duch, říká se. Napadlo vás, že by to také mohlo platit obráceně? Neurovědci, lékaři a psychologové o tom hovoří dávno. Zřejmě ještě nebyl nalezen lepší způsob péče o mysl, než je meditace. Meditace všímavosti je jak účinná mentální hygiena, tak mentální posilovna.

Meditace je velmi jednoduchá a účinná práce s myslí. Práce která může být velmi zajímavá, obohacující a nabíjející. Záleží především na našem přístupu. A také na vhodném tréninku. Dobrý učitel je tu od toho, aby nám pomohl nalézt ten správný přístup k meditaci a pomáhal nám na cestě kultivace kvalit mysli.
Naučte se aktivně snižovat stres a podpořte své zdraví způsobem podepřeným dlouholetým vědeckým výzkumem.  MBSR je intenzivní program snižování stresu pomocí všímavosti. Co rozumět pod pojmem všímavost se dozvíte tady nebo v tomto článku. Tento prakticky zaměřený a promyšleně vystavěný trénink mindfulness Vám pomůže nalézt cestu k Vaší přirozené schopnosti aktivně se o sebe starat, rozvíjet tuto schopnost a nalézt lepší rovnováhu a duševní klid.

Ve standardním osmitýdenním programu probíhají setkání jednou týdně v celkovém rozsahu 28 hodin včetně jednoho celodenního setkání. Rozsah i obsah standardního programu je dlouhodobě testovaný. Jádrem programu je trénink mindfulness při cvičeních v klidu i v pohybu, dále probíhá edukace, práce ve skupině a neméně důležitá je každodenní samostatná práce podle jasných instrukcí ve cvičebních materiálech.

Z čeho si můžete vybrat:
  • standardní osmitýdenní program MBSR
  • praktické semináře s tréninkem mindfulness
  • prezentace o MBSR a mindfulness
  • individuální koučink mindfulness
Podrobnější informace o nabídce programů naleznete zde.

Osmitýdenní kurz MBSR je klinický ověřený program snižování stresu pro zdravé i nemocné

Program MBSR se používá jako účinná doplňková léčba v medicíně, je dnes nejznámější, nejrozšířenější a nejvíce klinicky prozkoumanou standardizovanou zdravotní intervencí založenou na všímavosti.

Tento program byl vyvinut speciálně pro pomoc lidem vyrovnat se s dlouhotrvajícími tělesnými příznaky, jako jsou chronické bolesti a jiné symptomy způsobené chronickým onemocněním, a zmírnit jejich průběh. MBSR může také pomoci zmírnit celou řadu nežádoucích stavů a jejich důsledků, jako např. stres a úzkost, poruchy spánku a s nimi spojenou únavu přes den, bolesti hlavy, migrény a syndrom dráždivého tračníku. Program založený na tréninku všímavosti také úspěšně slouží jako alternativa kognitivně behaviorální terapie (KBT) při léčbě deprese a na základě klinických testů se doporučuje jako účinná prevence její recidivy.

Program vznikl v roce 1979 na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts. Jeho hlavním autorem je profesor Jon Kabat-Zinn, jeden z prvních popularizátorů a učitelů mindfulness na Západě, s bohatou publikační činností (brzy by měla vyjít i u nás jeho stěžejní kniha o programu MBSR Život plný katastrof). Jon Kabat-Zinn např. učí mindfulness globální elitu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Od té doby jen na Univerzitě v Massachusetts dokončilo tento program více než 20 000 pacientů a tisíce dalších po celém světě. Stovky klinických studií prokázaly jeho kladné účinky na psychiku i vývoj zdravotního stavu. Dnes program MBSR nalezneme ve stovkách zdravotnických zařízení v řadě západních zemí, někde ho hradí zdravotní pojišťovny.

Jak si vybírat program pro snížení stresu?

MBSR není terapie a ani dlouholeté zkušenosti psychoterapeuta nejsou kvalifikací pro výuku MBSR. Bez výcviku lektorů MBSR jednoduše nelze tvrdit, že jde o program MBSR. Na druhou stranu, podobně jako psychoterapie, MBSR není díky dobré vůli jeho autorů chráněn ochrannou známkou. Možná byste si však rozmysleli jít na psychoanalýzu k člověku, o kterém byste věděli, že neprošel řádným výcvikem. Podobně se můžete zamyslet na tím, zda investovat svůj čas a peníze do kurzu MBSR vedeného kvalifikovaným lektorem či nikoli. K výcviku lektorů MBSR podrobněji zde.

Program MBSR má nejen jasnou strukturu a rozsah ověřený dlouhodobě řadou zkušených lektorů i výzkumy, důležitý je i styl výuky, důraz na jednotlivé prvky, připravenost, flexibilita a pohotovost lektora, jeho kreativita a individuální přístup díky zkušenostem a v souladu s principy MBSR. Součástí požadavků na lektora MBSR není jen výcvik samotný, jako jeden ze zásadních předpokladů, neméně  důležité jsou dostatečná a kontinuální praxe meditace a jógy a absolvování pravidelných soustředění.

Výcvik dává lektorům nejen teoretické znalosti a praktické dovednosti, ale i zpětnou vazbu, srovnání s dalšími lektory, hlubší náhled, vizi a nutnou sebereflexi, zda mají dostatečné předpoklady, správnou motivaci a jsou celkově dobře připravení k tomu, aby přijali výzvu, kterou výuka MBSR je. Dokončení výcviku je základním kamenem k nabytí správných zkušeností v pokračující výuce MBSR. Lektor zůstává po výcviku v kontaktu se svými školiteli a jeho rozvoj dále pokračuje, mimo jiné formou supervize.

Lektor s profesionálním výcvikemu u autorů MBSR v Centru pro mindfulness při Univerzitě v Massachusetts (CFM), splňuje předpoklady pro trénink mindfulness obecně a zvlášť pro výuku MBSR, a dále garantuje, že kurzy probíhají podle principů MBSR ověřených zkušenostmi a dlouhodobou praxí autorů tohoto programu a že náplň standardního osmitýdenního programu odpovídá standardům CFM určeným pro zdravotnická zařízení.

Přístup MBSR je takový, že dokud dýcháte, jste více v pořádku, než "v nepořádku". MBSR je především praktickým cvičením a systematickou prací na sobě. MBSR však může mít významné terapeutické účinky.

Ministrestvo práce: stres je skutečný problém