Lektor

Mgr. Jaroslav Chýle 

je kvalifikovaným lektorem MBSR ("CFM Qualified MBSR Teacher") s dlouholetou praxí. Výcvik lektora MBSR dokončil jako první v ČR v roce 2014, a to přímo v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, kde program vznikl v roce 1979. Výcvik vedli přímo autoři programu (profesoři Jon Kabat-Zinn a Saki Santorelli) a další přední odborníci (Florence Meleo-Meyer, Bob Stahl). Vede kurzy MBSR pro veřejnost, firmy, nemocnice, věznice. Třiceti osmitýdenními kurzy MBSR u něj zatím prošlo téměř 400 účastníků. Věnuje se i studiu, výzkumu, koučování, terapii a mediaci sporů. Má dlouholeté manažerské zkušenosti z významných mezinárodních společností. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Hovoří anglicky, francouzsky, německy a rusky. 


Dlouhodobě se věnuje józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Pravidelně medituje a od roku 2009 každoročně podstupuje intenzivní meditační pobyty v délce 2 až 5 týdnů. Je zakládajícím členem a předsedou výboru Centra pro mindfulness, z.s., které sdružuje kvalifikované lektory osvědčených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti. Cvičil pod vedením významných meditačních učitelů současnosti, jako jsou Bhante Sujiva nebo Sajado U Tejaniya. 


Seminář MBSR pro neziskovou organizaci Kontakt bB, léto 2014 (foto: Jan Šilpoch/Konto Bariéry)S profesorem Sakim Santorellim, ředitelem Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, a ředitelem Programu snižování stresu (Stress Reduction Program) na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, na výcviku lektorů MBSR v roce 2013.