Lektor

Mgr. Jaroslav Chýle 

je kvalifikovaným lektorem MBSR ("CFM Qualified MBSR Teacher") s dlouholetou praxí. Věnuje se i koučování a mediaci sporů. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě a právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Soustředí se především na praxi a trénink mindfulness. Vyučuje MBSR tak, jak se vyučuje tam, kde vznikl, tj. v Centru pro mindfulness na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, jako zatím jediný lektor v ČR, který absolvoval kompletní výcvik výuky MBSR vedený přímo autory programu (profesory Jonem Kabat-Zinnem a Sakim Santorellim).


Dlouhodobě se věnuje józe, meditační praxi, studiu a výzkumu MBSR a dalších intervencí založených na tréninku mindfulness. Je zakládajícím členem a předsedou výboru Centra pro mindfulness, z.s., které sdružuje kvalifikované lektory osvědčených mindfulness programů, informuje, podporuje vzdělávání a výzkum v této oblasti. Cvičil pod vedením významných meditačních učitelů současnosti, jako jsou Bhante Sujiva nebo Sajado U Tejaniya. Má dlouholeté pracovní a odborné zkušenosti z významných mezinárodních společností. Hovoří anglicky, francouzsky, německy a rusky.


Seminář MBSR pro neziskovou organizaci Kontakt bB, léto 2014 (foto: Jan Šilpoch/Konto Bariéry)S profesorem Sakim Santorellim, ředitelem Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, a ředitelem Programu snižování stresu (Stress Reduction Program) na lékařské fakultě Univerzity v Massachusetts, na výcviku lektorů MBSR v roce 2013.